WBTR

Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) raakt onze amateurverenigingen en stichtingen
Op 1 juli 2021 treedt de WBTR in werking. Deze wet scherpt een aantal bepalingen in het Burgerlijk Wetboek over het bestuurlijk en financieel regime aan om in de toekomst misstanden te voorkomen.

Een van de consequenties van de WBTR is voor alle rechtspersonen een aanpassing van de statuten tussen nu en vijf jaar.
Daarbij moet er onder meer aandacht zijn voor het meervoudig stemrecht van bepaalde bestuursleden en voor de te volgen handelwijze bij afwezigheid van bestuursleden. 

De WBTR bepaalt ook dat een bestuurder die een tegenstrijdig belang heeft bij een specifiek onderwerp niet mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming daarover.
Verder kunnen voortaan als gevolg van de WBTR bij faillissement van de vereniging de bestuurders door de curator persoonlijk aansprakelijk worden gesteld bij aantoonbaar onbehoorlijk bestuur.

Meer informatie over de WBTR is te vinden in de KNMO-Kennisbank
https://www.knmo.nl/kennisbank/artikelen/wet-en-regelgeving/wbtr/