Majorette/Twirl concoursen/wedstrijden

Overzicht Majorette- & Twirl wedstrijden

Voor informatie en inschrijving van wedstrijden georganiseerd door de NBTA zie website NBTA.
NBTA wedstrijdkalender | NBTA inschrijvingen

Binnen de regio MNHU stonden in 2020 10 wedstrijden gepland van 8 maart tot 1 november 2020.
Waarvan 7 voor en 3 na de zomervakantie. Alles was als gevolg van de corona afgelast.

Vanaf september is getracht onder een specifiek corona-protocol wedstrijden te organiseren.
Dit ging in tijdsblokken zowel voor deelnemers en publiek. Zie voor details de NBTA website.

Voor informatie en inschrijving betreffende wedstrijden georganiseerd door de KNMO zie website KNMO: Majorette wedstrijden en formulieren.
Alles in 2020 is als gevolg van de corona afgelast.


Inschrijven voor 1ste helft van 2021 gestart. 
Zie ook de websites van de Provinciale/Regionale bonden onder het tabblad Majorettes. 


Gezamenlijke Wedstrijden KNMO en NTSB in 2021
Wedstrijden in het eerste kwartaal zijn  als gevolg van de corona afgelast.

De Majorette wedstrijden van de KNMO en NTSB staan ook in 2021 open voor de leden van beide bonden. Dit geldt ook voor de Kampioenswedstrijden.
De mogelijkheid om deel te nemen aan enkele internationale wedstrijden zijn door corona dit jaar niet mogelijk i.v.m. de afgelasting ervan.
De inschrijvingen zullen om zoeken te voorkomen ook weer lopen via het Bureau van de KNMO in Utrecht.

Detailinfo website KNMO.


Het Provinciaal/Regionaal Kampioenschap Majorette MNHU 2020
Alles is gevolg van de corona afgelast.


Het Provinciaal/Regionaal Kampioenschap Majorette MNHU 2021
Voor het NK majorette jan 2022 zijn alleen geplaatst de eerste 3 van alle onderdelen op Provinciale/Regionale Kampioenschappen 2021 met een minimum aantal punten. 
In Noord-Holland en Utrecht zijn geen eigen wedstrijden aangemeld, daarom zal binnen MNHU de ranking per onderdeel van alle behaalde wedstrijdresultaten in 2021
worden gehanteerd.

Het gehanteerde MNHU minimum voor NK tickets voor 2022 zijn voorlopig vastgesteld voor:

Sterparade

7,5 punten

Technisch Programma

77 punten

 

Artistiek Programma:

 

Jeugd 1/2

71 punten

Jeugd 3 / Junior / Senior

79 punten voor basis
81 punten voor midden
82 punten voor top

   

Show Twirl

 

Jeugd 1-2 / Jeugd 3


65 punten

Junior / Senior 

68 punten


MNHU Wedstrijd/Concours kalender Majorette 2022
Bij de MNHU kunnen nog aanvragen voor een majorette-wedstrijd in 2022 worden ingediend.
Wedstrijden in de periode oktober/november zouden door het bestuur ook de kwalificatie Provinciaal/Regionaal Kampioenschap Majorette 2022 MNHU kunnen krijgen.
Verenigingen wordt gevraagd hun aanvraag z.s.m. te doen i.v.m. een landelijke afstemming dat niet meerdere concoursen op de zelfde datum vallen en er mogelijk dan
ook geen Majorette juryleden die dag beschikbaar zullen zijn.


De V/N Champions Trophy (kampioenschap der lage landen) - is als gevolg van de corona afgelast.

25 April 2020 – in Waalwijk dus Nederland

De selectie hiervoor was op het NK Majorette op 18 en 19 januari 2020. Voor de Twirlonderdelen zijn de behaalde resultaten op de NTSB wedstrijden en dat NK bepalend.
Voor detailinfo zie de KNMO website.

Voor 2021 is nog geen datum en plaats van organisatie vastgesteld


Wereld Kampioenschap Baton Twirling 2020 - is als gevolg van de corona afgelast.

Te houden van 8 t/m 12 april 2020 in het Topsportcentrum in Eindhoven 

Deelnemers komen uit in de kampioensklasse en dienen zich te plaatsen op/tijdens het NK Twirl van januari 2020.  Totaal zijn er nu 11 MNHU leden van 3 verenigingen geplaatst.
Voor alle geplaatste deelnemers zie de site van de NBTA.

Wereld Kampioenschap Baton Twirling 2021 - is als gevolg van de corona – verplaatst naar 2022


NK Show Twirl Parade- en Exhibition Corps 2020 - is als gevolg van de corona afgelast.

Op 9 mei 2020 in het Topsportcentrum in Almere.

Het enige criterium om mee te doen aan dit kampioenschap is dat je in 2019 aan minimaal 1 wedstrijd hebt deelgenomen bij de NBTA op het onderdeel waar je voor
wilt inschrijven. Dit NK is tevens de selectiewedstrijd voor het EK majorette 2020 van 2 t/m 4 oktober 2020 in Karlovy Vary in Tjechie.

Tijdens dit kampioenschap zullen de reglementen van de NBTA 2020 gehanteerd worden. 

Zie website NBTA.

NK Show Twirl Parade- en Exhibition Corps 2021. 
Hiervoor is nog geen plaats en datum vastgesteld. 


Europees Kampioenschap Majorette 2020 - is als gevolg van de corona afgelast.

Te houden van 2 t/m 4 oktober 2020 in Karlovy Vary in Tjechie.

De selectie hiervoor was op het Nederlands Kampioenschap Show-Twirl in mei 2020 in

Zie website NBTA.

Europees Kampioenschap Majorette 2021
Hiervoor is nog geen plaats en datum vastgesteld.


Nederlands Kampioenschap Twirling Runnere-up 2020- is als gevolg van de corona afgelast.
december 2020 in 

Onder het kopje “Ned Kamp" bovenaan op de NBTA- website is de selectieprocedure te vinden. 
Voor detailinfo zie de website van de NBTA.  En voor het programma NBTA wedstrijden.

Nederlands Kampioenschap Twirling Runnere-up 2021 
Hiervoor is nog geen plaats en datum vastgesteld. 


Nederlands Kampioenschap Baton-Twirling 2020 - is als gevolg van de corona afgelast.
in januari 2021 in …... 

Onder het kopje 'Ned Kamp" bovenaan op de NBTA- website is de selectieprocedure te vinden, alsmede de normen voor de afvaardiging naar de EK Baton Twirling 
in april 2021. Voor detailinfo zie de website van de NBTA.

Nederlands Kampioenschap Baton-Twirling 2021
Hiervoor is nog geen plaats en datum vastgesteld. 


Nederlands Kampioenschap Majorette KNMO/NTSB 2020 - is als gevolg van de corona afgelast.

in januari 2021 in 
het topsportcentrum in Almere

In samenwerking met de NTSB zullen deze wedstrijden worden gehouden/georganiseerd. 
Hiervoor zijn alleen geplaatst de eerste 3 van alle onderdelen op de Provinciale/Regionale Kampioenschappen en de te houden NK selectiewedstrijden.

Voor detailinfo zie de website van de KNMO.

Mogelijk wordt dit weekend wel benut voor het houden van workshops voor zowel sporters als coaches binnen de mogelijkheden en dan geldende regels. - is als gevolg van de corona afgelast.

Nederlands Kampioenschap Majorette KNMO/NTSB 2021
Hiervoor is nog geen plaats en datum vastgesteld. 


Europees Kampioenschap Baton Twirling 2020  - is als gevolg van de corona afgelast.
In 2021 - in ??  

Onder het kopje 'Ned Kamp" bovenaan op de NBTA- website is de selectieprocedure te vinden, alsmede de normen voor de afvaardiging naar de EK Baton Twirling 
Voor detailinfo zie de website van de NBTA.

Europees Kampioenschap Baton Twirling 2021
Hiervoor is nog geen plaats en datum vastgesteld.