Waar blijft de tijd ... Vijf jaar MNHU in 2019

Ja inderdaad, de MNHU bestaat volgend jaar 5 jaar. Meestentijds wordt zo’n eerste lustrum gevierd binnen de eigen gelederen met koffie en gebak en wat mooie woorden. Maar laten wij dat als Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht nu eens niet doen. Wél het lustrum vieren dus, maar hopelijk met velen, op zaterdag 18 mei 2019.

Vanaf de ochtenduren doorlopend naar de middag willen wij samen met u een aantal activiteiten doen, betrekking hebbende op ons werkveld. Samen een orkest vormen waarvan de basis bestaat uit orkesten uit de blaasmuziek, spelen en lopen vanuit de SMP sector, en natuurlijk de op het visuele en het dansgebied gerichte twirlers en majoretten.

Is er dan niets voor onze verenigingsbestuurders? Natuurlijk, die worden ook niet vergeten, want in de ochtend is er de gelegenheid om in gezamenlijkheid de problematiek te bespreken zoals die eigenlijk binnen elke vereniging speelt.

Hoe de indeling is, welke verrassende gastdocenten er zijn, wat er verder gedaan gaat worden? Volg het in de komende Nieuwsbrieven, op MNHU-Facebook en/of deze MNHU site.

Wat al wel bekend is zijn natuurlijk de datum, 18 mei 2019, en de locatie:

Sport- en Ontmoetingscentrum De Hilt in Eemnes.